Česká kancelář pojistitelů

LEI 31570010000000041514

Ceska kancelar pojistitelu

Legal Address [cs]


Milevská 2095/5
Praha CZ 140 00

Headquarters Address [cs]


Milevská 2095/5
Praha CZ 140 00

External Public Records
LEI
31570010000000041514
Česká kancelář pojistitelů
LEI Registration Details
L E I
31570010000000041514
Legal Name
Česká kancelář pojistitelů
Transliterated Other Name 1
Ceska kancelar pojistitelu
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000163
Authority Other Authority I D
Městský soud v Praze-A 49763
Authority Authority I D
70099618
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
7OZQ
Legal Form Other Legal Form
Zájmové sdružení
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-01-19 18:00:00
Last Update Date
2021-01-12 08:07:54
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-20 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000163
Validation Authority I D
Městský soud v Praze-A 49763
Validation Authority Validation Authority I D
70099618
Clean Name
esk kancel pojistitel

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |