Nadace Český hudební fond

LEI 3157003XH5Q5HF9YCB26

Nadace Cesky hudebni fond

Legal Address [cs]


Besední 487/3
Praha CZ 118 00

Headquarters Address [cs]


Besední 487/3
Praha CZ 118 00

External Public Records
LEI
3157003XH5Q5HF9YCB26
Nadace Český hudební fond
LEI Registration Details
L E I
3157003XH5Q5HF9YCB26
Legal Name
Nadace Český hudební fond
Transliterated Other Name 1
Nadace Cesky hudebni fond
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000165
Authority Other Authority I D
Městský soud v Praze-N 2
Authority Authority I D
61381390
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
3G3D
Legal Form Other Legal Form
Nadace
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-19 18:00:00
Last Update Date
2021-01-12 09:53:01
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-02-21 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000165
Validation Authority I D
Městský soud v Praze-N 2
Validation Authority Validation Authority I D
61381390
Clean Name
nadace esk hudebn fond

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |