Teplárna Strakonice, a.s.

LEI 3157003ZRH9SPET0SS56

Teplarna Strakonice, a.s.

Legal Address [cs]


Komenského 59
Strakonice CZ 386 01

Headquarters Address [cs]


Komenského 59
Strakonice CZ 386 01

External Public Records
LEI
3157003ZRH9SPET0SS56
Teplárna Strakonice, a.s.
LEI Registration Details
L E I
3157003ZRH9SPET0SS56
Legal Name
Teplárna Strakonice, a.s.
Transliterated Other Name 1
Teplarna Strakonice, a.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000163
Authority Other Authority I D
Krajský soud v Českých Budějovicích-B 636
Authority Authority I D
60826843
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
6CQN
Legal Form Other Legal Form
Akciová společnost
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-18 18:00:00
Last Update Date
2021-01-08 08:13:02
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-20 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000163
Validation Authority I D
Krajský soud v Českých Budějovicích-B 636
Validation Authority Validation Authority I D
60826843
Clean Name
tepl rna strakonice a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |