Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

LEI 3157008GC4TZX2ZYLW32

KB Penezni trh, otevreny podilovy fond, Amundi Czech Republic, investicni spolecnost, a.s.

Legal Address [cs]


Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 CZ 186 00

Headquarters Address [cs]


Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 CZ 186 00

External Public Records
LEI
3157008GC4TZX2ZYLW32
Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
LEI Registration Details
L E I
3157008GC4TZX2ZYLW32
Legal Name
Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Transliterated Other Name 1
KB Penezni trh, otevreny podilovy fond, Amundi Czech Republic, investicni spolecnost, a.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
71490256
Legal Jurisdiction
CZ
Category
FUND
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
Podílový, penzijní fond
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-01-28 18:00:00
Last Update Date
2021-01-07 13:00:16
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-02-02 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
71490256
Clean Name
amundi cr kr tkodob otev en pod lov fond amundi czech republic investi n spole nost a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |