Člověk v tísni, o.p.s.

LEI 315700BIMZCWRZWJP644

Clovek v tisni, o.p.s.

Legal Address [cs]


Šafaříkova 635/24
Praha 2 CZ 120 00

Headquarters Address [cs]


Šafaříkova 635/24
Praha 2 CZ 120 00

External Public Records
LEI
315700BIMZCWRZWJP644
Člověk v tísni, o.p.s.
LEI Registration Details
L E I
315700BIMZCWRZWJP644
Legal Name
Člověk v tísni, o.p.s.
Transliterated Other Name 1
Clovek v tisni, o.p.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000167
Authority Other Authority I D
Městský soud v Praze-O 119
Authority Authority I D
25755277
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
BL4B
Legal Form Other Legal Form
Obecně prospěšná společnost
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-12-16 18:00:00
Last Update Date
2021-01-12 08:08:11
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-11 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000167
Validation Authority I D
Městský soud v Praze-O 119
Validation Authority Validation Authority I D
25755277
Clean Name
lov k v t sni o p s

LEI Registration Exception(s)



© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |