Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA

LEI 315700BKMJ888Q456P92

Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA

Legal Address [cs]


Přemyšlenská 679/6
Praha 8 CZ 182 00

Headquarters Address [cs]


Přemyšlenská 679/6
Praha 8 CZ 182 00

External Public Records
LEI
315700BKMJ888Q456P92
Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA
LEI Registration Details
L E I
315700BKMJ888Q456P92
Legal Name
Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA
Transliterated Other Name 1
Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
00406911
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
JCAD
Legal Form Other Legal Form
Evidované církevní právnické osoby
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-03-26 19:00:00
Last Update Date
2020-02-20 00:00:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-03-28 19:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
00406911

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |