Longevitytech.fund a.s.

LEI 315700CPLSM54Z8KNH92

Longevitytech.fund a.s.

Legal Address [cs]


Jičínská 226/17
Praha CZ 130 00

Headquarters Address [cs]


Jičínská 226/17
Praha CZ 130 00

External Public Records
LEI
315700CPLSM54Z8KNH92
Longevitytech.fund a.s.
LEI Registration Details
L E I
315700CPLSM54Z8KNH92
Legal Name
Longevitytech.fund a.s.
Transliterated Other Name 1
Longevitytech.fund a.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000163
Authority Other Authority I D
Městský soud v Praze - B 25049
Authority Authority I D
08836167
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
6CQN
Legal Form Other Legal Form
Akciová společnost
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-01-13 18:00:00
Last Update Date
2021-01-06 12:51:12
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-13 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000163
Validation Authority I D
Městský soud v Praze - B 25049
Validation Authority Validation Authority I D
08836167
Clean Name
longevitytech fund a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |