Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

LEI 315700DF83LW5B7T5A95

Fond nemovitostnich akcii, otevreny podilovy fond Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

Legal Address [cs]


Na Pankráci 1720/123
Praha 4 CZ 140 00

Headquarters Address [cs]


Na Pankráci 1720/123
Praha 4 CZ 140 00

External Public Records
LEI
315700DF83LW5B7T5A95
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
LEI Registration Details
L E I
315700DF83LW5B7T5A95
Legal Name
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Transliterated Other Name 1
Fond nemovitostnich akcii, otevreny podilovy fond Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
71296824
Legal Jurisdiction
CZ
Category
FUND
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
Podílový, penzijní fond
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-01-30 18:00:00
Last Update Date
2021-01-12 09:52:51
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-02-17 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
71296824
Clean Name
fond nemovitostn ch akci otev en pod lov fond generali investments cee investi n spole nost a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |