Obec Pěnčín

LEI 315700DHWP3BGDBA1U19

Obec Pencin

Legal Address [cs]


Pěnčín 57
Pěnčín CZ 468 21

Headquarters Address [cs]


Pěnčín 57
Pěnčín CZ 468 21

External Public Records
LEI
315700DHWP3BGDBA1U19
Obec Pěnčín
LEI Registration Details
L E I
315700DHWP3BGDBA1U19
Legal Name
Obec Pěnčín
Transliterated Other Name 1
Obec Pencin
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
00262501
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
J8PB
Legal Form Other Legal Form
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-06-18 19:00:00
Last Update Date
2021-01-11 08:12:35
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2021-01-10 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
00262501
Clean Name
obec p n n

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |