Obec Stražisko

LEI 315700JMH3KY1LU3XN79

Obec Strazisko

Legal Address [cs]


Stražisko 1
Stražisko CZ 798 44

Headquarters Address [cs]


Stražisko 1
Stražisko CZ 798 44

External Public Records
LEI
315700JMH3KY1LU3XN79
Obec Stražisko
LEI Registration Details
L E I
315700JMH3KY1LU3XN79
Legal Name
Obec Stražisko
Transliterated Other Name 1
Obec Strazisko
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
00288829
Legal Jurisdiction
CZ
Legal Form Legal Form Code
J8PB
Legal Form Other Legal Form
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-01-26 18:00:00
Last Update Date
2021-01-11 15:40:31
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-01-26 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
00288829
Clean Name
obec stra isko

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |