FWR PRIVATE EQUITY FUND I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

LEI 315700TG52HDMKVEEO59

FWR PRIVATE EQUITY FUND I, UPF RIS

Legal Address [cs]


Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle CZ 140 78

Headquarters Address [cs]


Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle CZ 140 78

External Public Records
LEI
315700TG52HDMKVEEO59
FWR PRIVATE EQUITY FUND I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
LEI Registration Details
L E I
315700TG52HDMKVEEO59
Legal Name
FWR PRIVATE EQUITY FUND I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Other Name 1
FWR PRIVATE EQUITY FUND I, UPF RIS
Other Name 1 Type
ALTERNATIVE_LANGUAGE_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
ČNB
Authority Authority I D
75162164
Legal Jurisdiction
CZ
Category
FUND
Legal Form Legal Form Code
9999
Legal Form Other Legal Form
Uzavřený podílový fond
Status
ACTIVE
Initial Date
2021-01-06 18:00:00
Last Update Date
2021-01-18 12:30:44
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-06 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
ČNB
Validation Authority Validation Authority I D
75162164
Clean Name
fwr private equity fund i uzav en pod lov fond raiffeisen investi n spole nost a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |