KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

LEI 315700ZDTZEISGY42869

KB Privatni sprava aktiv 1, otevreny podilovy fond, Amundi Czech Republic, investicni spolecnost, a.s.

Legal Address [cs]


Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 CZ 186 00

Headquarters Address [cs]


Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 CZ 186 00

External Public Records
LEI
315700ZDTZEISGY42869
KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
LEI Registration Details
L E I
315700ZDTZEISGY42869
Legal Name
KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Transliterated Other Name 1
KB Privatni sprava aktiv 1, otevreny podilovy fond, Amundi Czech Republic, investicni spolecnost, a.s.
Transliterated Other Name 1 Type
AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000168
Authority Other Authority I D
RES ČSÚ
Authority Authority I D
71490213
Legal Jurisdiction
CZ
Category
FUND
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
Podílový, penzijní fond
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-01-28 18:00:00
Last Update Date
2021-01-07 13:00:15
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-02-02 18:00:00
Managing L O U
315700LK78Z7C0WMIL03 [Centrální depozitář cenných papírů, a.s.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000168
Validation Authority I D
RES ČSÚ
Validation Authority Validation Authority I D
71490213
Clean Name
kb priv tn spr va aktiv 1 otev en pod lov fond amundi czech republic investi n spole nost a s

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |